Άρθρα

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσεως (video) της PharmaCard για τους Φαρμακοποιούς που είναι κάτοχοι του εμπορικού προγράμματος FarmakoNet της CSA.

Για ενεργοποίηση της κάρτας πιστότητας στο εμπορικό πρόγραμμα ακολουθείτε τα βήματα 1-2.
Για την καθημερινή διαχείριση της κάρτας πιστότητας ακολουθείτε τα βήματα 3-4.

Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Βήμα 4ο

http://sommeil-sain.com/zopiclone http://sommeil-sain.com/zolpidem http://sommeil-sain.com

Για τους Φαρμακοποιούς που είναι κάτοχοι άλλων εμπορικών προγραμμάτων θα υπάρξουν σύντομα στην ιστοσελίδα της PharmaCard αναλυτικές οδηγίες (video) ενεργοποίησης και διαχείρισης της κάρτας πιστότητας.